Skip to main content

Vi ser till helheten – fastighetens ändamål och affärsnytta men även vägen dit. Vi har en gedigen erfarenhet av de olika skedena i en fastighets utveckling och förädling.

Ofta engageras vi redan när kunderna funderar på hur en fastighet kan utvecklas för försäljning, uthyrning, besparingar eller ökad avkastning. Genom ett tidigt engagemang gör vi störst kundnytta, i påbörjade projekt ger vi gärna en second opinion och/eller ser till att de slutförs på ett bra sätt.

Vi har ett brett kontaktnät av de entreprenörer, konsulter, beställare och myndighetspersoner som krävs för att utföra projekt snabbt och smidigt. Vi utför projekt i hela Sverige, som konsult eller entreprenör. De flesta av våra kunder är återkommande. Vi har hjälpt dem med många utvecklingsprojekt och de uppskattar vårt helhetsansvar. Vi tror att vår bakgrund med installationer inom fastigheter och industri gör oss unika som projektledare och därmed en bra samarbetspartner vid ombyggnader, komplexa system/funktioner och snäva tidsramar. Funktionskompaniet grundades 2008.

Kunder om Funktionskompaniet

Samarbetet med Funktionskompaniet fungerar alltid flexibelt och effektivt i så väl tidiga skeden som genomförande. De är lyhörda och lojala till oss som beställare samt i förlängningen även till våra hyresgäster.

Sophie LöfvingFastighetsutveckling - Chef Projekt, Kungsleden

Jag har som beställare en mångårig erfarenhet av Funktionskompaniets tjänster inom projektledning och teknisk konsult. Jag uppskattar arbetssättet med en tidig kalkyl, ett projektgenomförande i samverkan med både entreprenörer och hyresgäster, förmågan att alltid leverera projekt där både tid, budget och kvalité uppnås menar jag är något helt unikt för Funktionskompaniet. Jag uppskattar även Funktionskompaniet för att man alltid sätter mig som fastighetsägare främst och arbetar aktivt med att öka fastigheternas värde och avkastning.

Mikael NordholmAffärsområdeschef/Fastighetschef, Lundafastigheter, Lunds kommun

Som Fastighetschef på Hotel Tylösand och som Fastighetsförvaltare av kommersiella lokaler tidigare har jag haft förmånen att samarbeta med Funktionskompaniet sedan 2008, både i stora och små projekt, projektledning av ombyggnader/nybyggnad lokaler, utbyte av ventilationsaggregat, styrsystem samt flera energibesparingsprojekt.

En av de stora fördelarna är att de är vana vid att ta fram tidiga kalkyler där vi beställare får en bild av omfattningen/kostnad i projekten. Men även i själva genomförandet där budget och tider skall hållas, levererar de på bästa sätt! En ytterligare styrka är att det alltid sker en bra dialog med kundens kund(hyresgästen) som är nog så viktig. Jag som beställare har alltid känt stort förtroende och de representerar vår förlängda arm till 100 %.

Christer JonssonFastighetschef, Hotel Tylösand

Funktionskompaniet