Skip to main content

Vi erbjuder flera olika tjänster. Läs mer om dem här nedan eller kontakta oss direkt.

Vi erbjuder följande tjänster:

Utredningar av fastigheters tekniska och ekonomiska förutsättningar

Underlag för investeringsbeslut

Byggherreombud

Förstudier och förprojekt

Framtagande av programhandlingar

Projektledning

Projekteringsledning

Upphandlingar / inköp

Installations- och energientreprenader

Tredjepartsgranskning

Entreprenadbesiktningar

Due diligence

KA-PBL

BAS-P / BAS-U

Fuktsakkunnig

Kalkyler

Tillsammans med våra närmaste samarbetspartners gör vi även:

Förfrågningsunderlag

Förvaltningsstöd

Detaljplanearbete

Entreprenadjuridisk rådgivning

Installationssamordning

BIM

Konstnärlig utsmyckning – Exteriört och interiört

KONTAKTA OSS