Skip to main content

Vi förädlar och utvecklar fastigheter

Våra kunder är fastighetsägare, utvecklare och förvaltare som vill utveckla sina fastigheter och anpassa dem till ställda krav samt erhålla en större avkastning.

KONTAKTA OSS

Med ett tidigt engagemang gör vi störst kundnytta. Läs om våra tjänster här.

Om Funktionskompaniet

Vi ser till helheten – fastighetens ändamål och affärsnytta.

LÄS MER OM OSS
Kunder om Funktionskompaniet

Jag har som beställare en mångårig erfarenhet av Funktionskompaniets tjänster inom projektledning och teknisk konsult. Jag uppskattar arbetssättet med en tidig kalkyl, ett projektgenomförande i samverkan med både entreprenörer och hyresgäster, förmågan att alltid leverera projekt där både tid, budget och kvalité uppnås menar jag är något helt unikt för Funktionskompaniet. Jag uppskattar även Funktionskompaniet för att man alltid sätter mig som fastighetsägare främst och arbetar aktivt med att öka fastigheternas värde och avkastning.

Mikael NordholmAffärsområdeschef/Fastighetschef, Lundafastigheter, Lunds kommun

Som Fastighetschef på NIBE och som Fastighetsförvaltare av kommersiella lokaler tidigare har jag haft förmånen att samarbeta med Funktionskompaniet sedan 2008, både i stora och små projekt, projektledning av ombyggnader/nybyggnad lokaler, utbyte av ventilationsaggregat, styrsystem samt flera energibesparingsprojekt.

En av de stora fördelarna är att de är vana vid att ta fram tidiga kalkyler där vi beställare får en bild av omfattningen/kostnad i projekten. Men även i själva genomförandet där budget och tider skall hållas, levererar de på bästa sätt! En ytterligare styrka är att det alltid sker en bra dialog med kundens kund(hyresgästen) som är nog så viktig. Jag som beställare har alltid känt stort förtroende och de representerar vår förlängda arm till 100 %.

Christer JonssonFastighetschef, NIBE

Samarbetet med Funktionskompaniet fungerar alltid flexibelt och effektivt i så väl tidiga skeden som genomförande. De är lyhörda och lojala till oss som beställare samt i förlängningen även till våra hyresgäster.

Sophie LöfvingFastighetsutveckling - Chef Projekt, Kungsleden
Jobba hos oss

Vill du jobba hos oss och bli vår nya kollega?

LÄS MER HÄR